Alex Ahrendtsen

Afskaf retten til asyl

Jeg ønsker at afskaffe retten til asyl, så vi en gang for alle får standset tilstrømningen fra den tredje verden. Samtidig skal vi have sendt så mange flygtninge hjem så hurtigt som muligt.

Sundhed i hele Danmark

Sundhed så tæt på borgerne er vigtig. Også efter en reform. Vi skal hele tiden sørge for, at borgerne har et godt sundhedstilbud i nærheden af, hvor de bor.

Dansk sprog og kultur

Vi skal styrke dansk sprog og kultur på alle niveauer. Det betyder, at vi ikke skal bøje os for særlige madkrav. Undervisning skal foregå på dansk, med mindre det handler om sprogfag. Nej til multikultur. Ja til dansk kultur.

Egen webside          Altinget

Mail: dfalah@ft.dk

Tlf nr.: 3337 5105

alex-ahrendtsen