Carsten Kudsk

Jeg hedder Carsten Kudsk, Jeg er 48 år gammel, bor i et lille hus uden for Nyborg i landsbyen Svindinge. Jeg har en kæreste og 3 bonus børn i min fritid nyder jeg den danske natur sammen med min kæreste på min motorcykel. Jeg har en uddannelse som slagter og levnedsmiddeltekniker Arbejdet med alt fra slagteri til produktion til byggeri og kundesalg.

Jeg er 1 Viceborgmester i Nyborg kommune og Formand Ældreudvalget siden 2014 og er Formand for udvalget for grøn omstilling, jeg har været Afløser i folketinget 3 gange i 2015, 2016 og 2018 og så er jeg Selvstændig med 2 firmaer, det ene firma hedder Ge Green Energi som importerer og sælger et tyndt isoleringsmateriale og det andet firma hedder kudsken og sælger beton figurer til hus og have.

DERFOR STILLER JEG OP

Jeg stiller op for at gøre en forskel og sætte mennesker før systemer. Jeg vil bevare det Danmark og velfærdssamfund vi har og hvis vi ikke laver udlændige stramninger, massivt grænsekontrol og udfordrere konventionerne, vil vi tabe alt det som generationer har opbygget på gulvet. Vi skal behandle vores ældre anstændigt og fordi man er blevet 60 år, er man ikke en dårlig kunde til lån i banker.

NATIONAL MÆRKESAG

Udlændnge
Vi skal have en stærk grænsekontrol med eget budget, bygninger og mandskab Vi skal udfordre konventionerne og få smidt kriminelle udlændinge ud specielt dem der lever på tålt ophold. Vi skal have et nationalt forbud mod moskeer, tørklæder og halal produkter. Vi skal hjælpe flygtninge i deres nærområder og straks afvise dem ved vores grænser. Vi skal straksudvise flygtninge der får en udvisning dom

LOKAL MÆRKESAG

3 Lillebætls bro imellem Middelfart og Fredercia
Der skal bygges en 3 Lillebæltsbro imellem Middelfart og Fredericia Der skal bygges en ny politistation ved motorvejen i Odense og der skal mere nærpoliti med stationer i alle de fynske kommuner. Det 3 motorvejs spor skal gå over hele Fyn Odense lufthavn skal fortsat være national testcenter for droner og teknologi der har brug for luft rum. Bro taksten på Storebæltsbroen skal sænkes

EU-MÆRKESAG

Udfordre konventionerne og EU Domme
Vi skal udfordre EU mere og sige nej, når vi udfordres på vores sociale system og arbejdsmarked. Vi skal til at bruge mere artikel 48, der fortæller at det økonomisk vil være ødelægge vores velfærdssystem når EU pålægger os direktiver. Vi skal også sige nej og udfordre EU når der kommer domme fra EU domstolen, der betyder forringelser for vores velfærdssystem og sociale sikkerhedsnet.

Facebook          Twitter          Egen webside

Mail: Carsten@kudsken.dk

Tlf nr.: 60899424

carsten-kudsk-df