René Jørgensen

Jeg hedder Renè Jørgensen, og er fra 1972.

Jeg er opvokset i et socialt boligbyggeri i Struer. Min mor var alene, og jeg er den ældste i en søskendeflok på fire. Meget af min barndom tilbragte jeg hos min mormor og morfar.

Skolen sagde mig ikke noget – jeg kunne bedst lide frikvartererne. Jeg har altid gerne ville arbejde og tjene mine egne penge. Som 12-årig fik jeg mit første fritidsjob og efter folkeskolen, kom jeg i lære som industrislagter på vores lokale slagteri – hvor jeg var i 18 år. Rent familiemæssigt har jeg to store børn i Jylland fra et tidligere forhold.

I 2008 drog jeg til Fyn – hvor jeg mødte mit livs kærlighed. Jeg blev gift med Stine og vi fik sammen to drenge, alt imens jeg tog uddannelsen til fængselsbetjent. Jeg arbejdede i Ringe Statsfængsel i nogle år – hvorefter jeg måtte opgive mit job, grundet en arbejdsskade. Det efterfølgende sygdomsforløb har lært mig meget omkring mig selv – og det offentlige system. Jeg er i dag ansat som pedel, i vores lokale hal- i Kværndrup. Jeg er i min fritid endvidere meget aktiv i de lokale foreninger.

Jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen efter valget d. 21 november 2017. Jeg har altid interesseret mig for politik. Dét at kunne være med til at gøre noget godt for andre og gøre en positiv forskel. Som politiker, vil jeg gøre – hvad jeg kan, for at passe på vores velfærdssamfund. Vi skal værne om Danmark, om danskerne og vores danske værdier.

MÆRKE SAGER :

1. Alle har krav på en værdig alderdom – Ældre er ikke en byrde.
2. Alle 98 kommuner skal forpligtes til at have en veteranpolitik.
3. Større fokus på en helhedsorienteret hjælp til hjemløse og socialt
udsatte.
4. Arbejdsmiljøet i kriminalforsorgen og hos politiet skal prioriteres
højere.
5. Borgerne skal have retsfølelsen tilbage.
6. Strammere retspolitik.
7. Mere overvågning på offentlige steder.
8. Større fokus på cyberkriminalitet.
9. Udlændinge, der begår kriminalitet udvises.
10. Tre-sporet motorvej over hele Fyn.
11. En god energi- og miljøpolitik, hvor økonomi kan følge med.
12. At staten støtter kommunerne til, at kunne planlægge budget flere år
frem (udligningssytemet).
13. Staten skal sørge for, at kommunerne kan opretholde et højt
serviceniveau, bevare det nære ude i små lokalsamfund, skoler,
institutioner, foreningsliv, m.m.

Med venlig hilsen Renè Jørgensen

Mail: info@rene-joergensen.dk

Facebook.         Egen webside

rene-joergensen-df